Jáhen

řecky diákonos (odtud též v češtině užívaná slova diákon a odvozené diakonie), znamenající pomocník. Původně přisluhovali u stolů při společné večeři.
Dnes, v Církvi československé husitské jeden z druhů kněžského svěcení, zplnomocnění k svátostné službě (udílení svátosti křtu, útěchy nemocným a manželství).